17 October 2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

قصه تکراری سد معبر در اصفهان

 اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، اقدامی غیر قانونی بوده زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را شخصی کرده و آن را مسدود کند.

سد معبر، در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری می‌شود.

بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیک را زیاد می‌کند، این در حالی است که سد معبر هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

در این زمینه حداقل حق مردم این است که بدانند چرا این قصه تکراری سالهاست وجود دارد و با طرح های مختلف هم حل نشده است؟ آیا مشکل قاطع نبودن قوانین است یا متولیان اجرایی؟ آیا فرهنگ سازی به درستی انجام نشده است و مشکل خود مردم هستند؟

 پایگاه خبری ربیع، آمادگی دارد پاسخ مسئولان استانی را در این زمینه منتشر کند.

**این تصاویر توسط خبرنگاران افتخاری پایگاه خبری ربیع، تاریخ ۹ تیرماه سال جاری در خیابان سروش اصفهان، ثبت شده است.