23 September 2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

حضور شهردار اصفهان در منزل شهید خرازی

شنبه ۹ شهریور ماه شهردار و رییس شورای شهر اصفهان با حضور در منزل شهید خرازی با مادر این شهید بزرگوار دیدار کردند.