20 February 2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

حضور شهردار اصفهان در منزل شهید خرازی

شنبه ۹ شهریور ماه شهردار و رییس شورای شهر اصفهان با حضور در منزل شهید خرازی با مادر این شهید بزرگوار دیدار کردند.