16 June 2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

افتتاح نخستین دستگاه خودکار مدیریت و توزیع داروی متادون در کشور و جهان در دانشگاه آزاد نجف آباد با حضور مدیرکل مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی کشور و مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان