17 January 2019 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کیاقدمی: اتفاقی رکورد جهان را نزدم

وزنه بردار ملی پوش کرمانشاهی که در مسابقات انتخابی استان جهت حضور در قهرمانی کشور رکورد دو ضرب جهان را به طور غیررسمی شکسته، گفت: برای ثبت رکورد جدید دوضرب جهان تمرین کردم، اما باید توجه داشت که شرایط مسابقات رسمی برای رکوردزنی متفاوت است و نباید انتظار داشت در این مسابقات نیز همانند مسابقات غیررسمی

کشتی و وزنه برداری بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع