20 May 2022 | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

فرصت دوباره زیستن با اهدای عضو

۳۱اردیبهشت ماه روز اهدای عضو ،اهدای زندگی است که یکی از روزهای با ارزش در تقویم است.روزی که پایان یک زندگی و شروع یک زندگی دیگر است....

نجمه کریمیان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع