20 September 2023 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

ارزش واقعی ضربان برق از نگاه اعداد

برای اینکه ارزش هر نعمتی را بدانیم در ابتدا باید بدانیم چقدر برای آن نعمت، هزینه شده و به لحاظ مادی چه میزان از سهم هر ایرانی خرج این بخش شده تا بتوان...

مجید دهقان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع