24 September 2023 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

کمی غیرت و احساس مسئولیت لازم است؟

اینجا ایران است؟ اینجا اصفهان است؟ اصفهانی که یکروز بیش از سیصد و پنجاه شهیدش گلگون کفنش تشییع و در گلستان شهدیش آرمیدند؟ این پل بزرگمهر و این یکی هم ...

لیلا مشتاقی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع