18 September 2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

این بانوی مقاوم را بیشتر بشناسیم

استمرار نام انسان و شخصیت‌ها در گذرگاه پررفت و آمد تاریخ مستلزم پیشرو بودن و ساختارشکنی‌های دوران زندگی افراد است. در این بین،جاودانگی اسامی اشخاص فقط به مردان اختصاص نداشته است بلکه زنان نیز با فعالیت هایشان توانسته‌اند از اثربخش‌ترین عناصر تاریخی یک قوم یا کشور شناخته شوند. زنانی که علیه تفکر نادر

حماسه و پایداری بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع