18 September 2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

وعده فیاض به شهروندان جنوبغرب پایتخت:

بهره برداری قریب الوقوع دو دستآورد ارزشمند عمران شهری در آینده نزدیک

مجموعه سرپوشیده ورزشی طبقاتی شهید سرتیپ وحید دستگردی به همراه پل روگذر 45 متری کن بر روی بزرگراه 76 متری شهید بروجردی بزودی افتتاح و تقدیم شهروندان جنوبغرب پایتخت خواهند شد.

صدیقه عباسی نیک بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع