22 November 2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

امام زنده است

«معجزه» به چیزی می‌گویند که بشر از آوردنش و درک و فهمش عاجز باشد. بشر عادی نمی‌تواند عصا را اژدها یا ماه را دو نیمه کند. این معجزه است؛ چون بشر از فهمش عاجز است. این مسیر و این اتفاق و این حماسه سراسر معجزه است؛ با حساب و کتاب‌های دنیایی جور درنمی‌آید.

سید محسن میرزاترابی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع