04 July 2022 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان درگفتگو با کیمیای وطن عنوان کردند :

اجرای طرح تابستانه آموزش برای ۲۰ درصد دانش آموزان در ۴۱ منطقه استان اصفهان

دوره تثبیت و تعمیق یادگیری با عنوان طرح تابستانه در مدارس استان اصفهان در ۴۱ منطقه آموزشی برگزار می شود ، به دلیل افت تحصیلی در بین دانش آموزان دوره ...

زهرا نصیری بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع