03 July 2022 | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

مبارزه با مفسدان و مفاسد

فساد در طول سال‌های گذشته بارها و بارها به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اداری کشور مطرح شده است و البته این مشکل دانگیر همه حکومت ها و ملته بوده...

روزنامه سراسری کیمیای وطن بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع روزنامه - کیمیای وطن