19 June 2021 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

سرمقاله/

احیای مقام دختر  

دختران ما را از مسیر خود خود دور و به فرهنگ خودش فرا خواند تا هویت دینی و ملی ما را در دراز مدت محو و فرهنگ رفتاری مورد نطرش را جایگزین نماید...

روزنامه سراسری کیمیای وطن بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع روزنامه - کیمیای وطن