20 January 2022 | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

وظائف شیعه در آخرالزمان

روایاتی وارد شده که وظائف دینداران و پر هیزکاران را در آن زمان که از هر طرف ابتلاء ات هجوم آورده است معین می کند و بطور کلی وظیفه هر فرد متد ینی است ...

روزنامه سراسری کیمیای وطن بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع روزنامه - کیمیای وطن