20 September 2023 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

صرفه‌جویی، پاداش دارد

صرفه‌جویی در هر امری پسندیده و مورد تأکید دین مبین اسلام است و با توجه ‌به سبک زندگی امروز کشورمان از اهمیت دوچندانی به‌خصوص در مصرف آب و برق -دو نیاز...

دکتر محمدرسول تحفه بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع