17 October 2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

به مناسبت هفته خوشنویسی(21 تا 27 مهرماه)

تاریخ خطاطی در ایران زمین

قبل از اسلام خطوط مختلفی از جمله میخی و پهلوی و اوستائی در ایران رواج داشته است. با ظهور دین اسلام نیاکان ما الفبا و خطوط اسلامی را پذیرا شدند و به این ترتیب خط متداول آن زمان که نزدیک دو قرن قبل از اسلام شکل گرفته بود خط کوفی و نسخ قدیم بود. این دو خط، خود از دو خط قبطی و سریانی اخذ شده بودند و در

خدیجه توسلی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع