02 August 2021 | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

سکوت عجیب دلواپسان و مدعیان طبیعت و درختان چنار شاهرود

ازقطع درختان ذوب آهن تا خشکیدگی چنارها وفضای سبزشاهرود / ادعای مسئولین استان چه شد؟!

در طول یکسال گذشته به بهانه اجرای پروژه ها از یکطرف و امکان واگذاری و مزایده فروش گسترده زمین های شهرداری در البرز شرقی شاهد از بین رفتن صدها اصله د...

حسین بابامحمدی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع