18 January 2019 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

آیا مرحوم هاشمی ترور شد؟

مرحوم هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ که به علت ایست قلبی در گذشت، 82 سال داشت. اما بیراه نیست اگر بگوییم هاشمی کشته شد؛ آن هم توسط کسانی که امروز برایش اشک تمساح می ریزند...

تحلیل ها بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع