02 June 2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

گفت و گوی کیمیای وطن با کارشناس ارشد روانشناسی بالینی:

تحقق کاهش مشکلات جامعه، با مشاوره‌های روانشناسی

 امروز به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و نیز تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی لازم و اساسی‌اند و همین موضوع، آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره‌ی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است.

بهمن توکلی فرد بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع