28 September 2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

دو تحلیل از خطاهای اقتصادی

می‌گویند فهم صورت‌مساله نیمی از راه‌حل را در اختیار می‌گذارد و این یعنی آنکه در فقدان چنین شناختی، وصول به راه‌حل غیرممکن است. جهش تورم در سال‌های اخی...

اقتصاد کلان و بودجه بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع