05 July 2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

رئیس کانون زبان ایران در گردهمایی کارکنان کانون زبان اصفهان عنوان کرد:

تکریم ارباب رجوع بهترین راه جذب مخاطب است

رئیس کانون زبان ایران در آئین تودیع و معارفه رئیس کانون زبان استان اصفهان ودر جمع کار کنان این کانون با اشاره به اینکه شعار اصلی سال 98 تکریم ارباب رجوع است به بیان دیدگاه‌ها، گزارش عملکرد، وبرخی مشکلات در این زمینه پرداخت.

شهر اصفهان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع