21 January 2019 | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

فرزندم ! بدنیا نیا، شهرم پزشک ندارد

هنگامی که به لحظه های آمدنت می اندیشم اشکهایم همچون باران دامنم را ...، فرزندم نمیدانم چرا باید تو را که هنوز نیامدی با رنج افزون این عالم، فرسنگها آن طرفتر در شهری دیگری بدنیایت بیاورم و مرا به جای مسوولان بازخواست نکنی روزی که چرا شهرمان پرشک متخصص زنان و امکانات مربوط ندارد، آرزو می کنم روزی تو م

خور بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع