16 July 2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

فعالیت ۵۴ کانون فرهنگی هنری در مساجد تیران‌وکرون

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تیران‌وکرون با اشاره به فعالیت ۵۴ کانون فرهنگی و هنری در مساجد این شهرستان، گفت: در نیمی از کانون‌های مساجد و انجمن‌ها بخشی از فعالیت‌ها کاهش یافته به همین دلیل تغییر در مدیریت اجرایی آن‌ها در دستور کار است.

تیران و کرون بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع