25 January 2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

استاندارد ملی آب معدنی طبیعی

استاندارد ملی شماره 2441 مربوط به آب معدنی طبیعی- ویژگیها و روشهای آزمون نخستین بار در سال 1364 تدوین شده است و تاکنون دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

کردستان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع