22 September 2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طلای سبز اساس اقتصاد تویسرکان

گردو این طلای سبز با سفره خانواده های تویسرکانی عجین شده و حاصل سالها تلاش، عرق و پینه دست کشاورزان این منطقه است، دستان زنان این سرزمین هم در فصل پاییز رنگین می شوند بی تماس با هیچ رنگی، گویا کندن پوست گردو بر دستانشان نقش می زند، نقشی از زحمت و تلاش شیر زنان این منطقه و چه زیباست این طرح و نقش.

همدان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع