21 January 2019 | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

در جلسه ارزیابی شرکت گاز استان سمنان در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز عنوان شد:

شرکت گاز استان سمنان؛ سازمانی پیشرو در استقرار مدل تعالی سازمانی(EFQM)

جعفر شعبانی رئیس برنامه ریزی و مدیر تعالی شرکت گاز استان سمنان در جلسه ارزیابی دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گازابراز داشت: شرکت گاز استان سمنان با هدف ارتقای سطح کیفیت خدمات خود و در راستای انجام هرچه بهتر ماموریت های مورد نظر، چندین سال است که با تعریف و اجرای پروژه های بهبود، در

سمنان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع