24 May 2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

رضایتمندی بیماران بستری در مراکز تامین اجتماعی زنجان به ٩٠ درصد رسید

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: میانگین رضایتمندی بیماران بستری در ٢ مرکز درمانی تحت پوشش، رشد چشمگیری داشته بطوری که این میزان در سال ٩٣ بیش از ٧٧,٣٣ درصد بود و هم اکنون این رقم به ٩٠.٦ درصد در سال گذشته رسیده است.

زنجان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع