24 May 2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

٢٨٨ میلیارد ریال درقالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی پرداخت شد

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: تاپایان اسفند ٩٧ بیش از ٢٨٨ میلیارد ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت شامل غرامت دستمزد ، کمک هزینه ازدواج ، کمک بارداری ، اروتز وپروتز به بیمه شدگان این استان پرداخت شده است.

خراسان جنوبی بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع