14 December 2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 خبر داد؛

کارکنان وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی به یاری محیط زیست می آیند

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 گفت: به منظور حفظ محیط زیست و بهبود وضعیت ومدیریت بهینه پسماند های شهری، در پی اجرای طرح تفکیک از مراکز اداری تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی واقع در منطقه ۲ منعقد گردید.

تهران بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع