18 January 2019 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

در جلسه شورای شهر اصفهان مطرح شد

پیشنهاد «زندآور» برای تأخیر در پرداخت حقوق مدیران/ مخالفت با استعفای عضو شورای شهر

در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با استعفای یکی از اعضای شورای شهر مخالفت و نیز مطرح شد که برای برطرف شدن تأخیر در پرداخت حقوق کارگران و فهم مشترک با کارگران یک ماه حقوق و دستمزد معاونان و مدیران شهری به تعویق بیفتد تا با تلاش همگی مطالبات کارگران به موقع پرداخت شود.

شورای اسلامی شهر اصفهان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع