26 October 2021 | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

اهدای ۱۰۰ درصدی رشد تراکم به سازندگان ساختمان در اصفهان/ کمک پلکانی تا پایان سال ادامه دارد

مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به اهدای 100 رشد برای تراکم به سازندگان ساختمان در شهر اصفهان در دو ماه اول سال گفت: براساس بسته تشویقی ساخت و سا...

شهرداری اصفهان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع