28 September 2023 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

درگفتگو با ربیع عنوان شد :

باید بارگذاری بر روی زاینده رود کنترل شود؛بیش ازاین نمیتوان به کشاورزفشارآورد/مازاد تولید را از بازار جمع‌آوری و ذخیره می کنیم

با بازگشایی زاینده‌رود در روزهایی از سال زراعی فعلی(مهر۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲) بخشی از مزارع استان زیر کشت رفت و با وجود مشکلات فراوان، محصول مناسبی نیز بدس...

جهاد کشاورزی اصفهان بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع