به گزارش پایگاه خبری ربیع، مجید متین فر  با اشاره به اهمیت منطقه هفت به عنوان تابلوی شهر قم اظهارداشت: قم دارای هشت منطقه شهری است که منطقه هفت با وجود بارگاه حضرت معصومه(س)، حوزههای علمیه و دفاتر مراجع از مناطق دیگر شهر متمایز شده و یکی ازممتازترین فضاها درعرصه کاردر شهر را رقم زده است.
مدیرمنطقه ۷ شهرداری قم با اشاره به تردد بالای زائران در این منطقه افزود: اگر ادعا داریم که قم
سالیانه پذیرای ۲۰ میلیون زائر است میتوانیم ادعا کنیم که عین این ۲۰ میلیون برای حضور حرم
حضرت معصومه(س) در این منطقه هفت حضور پیدا میکنند و این موضوع اهمیت فعالیت برای اینمنطقه را بیشتر می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر زائران منطقه هفت را از نظر خدماتی و فضای سبز و فعالیت عمرانی یک منطقهخوب ببینند، آن را به کل قم بسط می دهند و اگر قصوری در این منطقه مشاهده کنند آن را به پای کلشهرقم می‌گذارند.
متین فر همین موضوع را عاملی برای سخت‌تر شدن اجرای پروژه های عمرانی در این منطقه خواند وتصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی که در مناطق دیگر آسیبی به همراه ندارد اما درمنطقه هفت به عنوان یک عمل ناپسند محسوب می‌شود و اعتراض و نارضایتی مردمی را به همراهدارد.

متین فر با اشاره به مساحت۴۶۰ هکتاری منطقه افزود: یکی دیگر از سختی های کار در منطقه هفتوجود بافت فرسوده گسترده است به گونه ای که بالغ بر ۹۰ درصدکل مساحت بافت منطقه بافت فرسوده
است و این نوع کار را پیچیده تر و سخت تر می کند.
مدیرمنطقه ۷ شهرداری قم ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی که میتوانست در منطقهاجرایی شود به دلیل همین محدودیت‌ها با تاخیر مواجه و با سختی‌های بسیاری حین اجرا همراه میشوند.
وی بر ضرورت همراه کردن مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و افزود: همراهی مردم بهویژه در پروژه‌های منطقه هفت به دلیل تراکم و تردد بالای جمعیت در آن ضرورت دارد که در پروژهپیاده راه ارم نمونه‌ای از این لزوم همراهی مشاهده شد.
متین فر با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه در ابتدا اعتراضات زیادی وجود داشت تصریح کرد: درابتدا اعتراضات گسترده از سوی علما و کسبه و مردم کار را سخت کرده بود اما با همه این اعتراضاتبا صبوری کار پیش رفت و امروز بر اساس گزارش‌های میدانی که در منطقه صورت گرفته استرضایت حداکثری از اجرای این پروژه وجود دارد.