سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان گفت: از مرداد ماه سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بهسازی محورها و اماکن منطقه یک (تاریخی-فرهنگی) هزینه شده است. به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، مرتضی والی زاده در آستانه هفته دولت به عملکرد معاونت عمران و ترافیک منطقه یک شهرداری از مردادماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال پرداخت و بیان کرد: مرمت زیارت عباس آباد با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیون ریال، بدنه سازی فرهنگ سرای معراج با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال، بدنه سازی محور محتشم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال، کف سازی پارک حاشیه کمربندی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال، بدنه سازی زیارت حبیب بن موسی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال، بهسازی و مرمت بازار بزازها با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال از جمله پروژه‌های معاونت عمران و ترافیک منطقه یک است. وی افزود: اجرای سقف بازارچه محقق با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال، ترمیم و بدنه سازی مسجد بابا ولی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال، مرمت گذر درب فین تا گذر شیخ با اعتباری بالغ بریک میلیارد و ۱۱۲ میلیون ریال، جدول گذاری بلوار سپیده کاشانی و طاهر منصور با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال، میدان کمال الملک با اعتباری ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۲۴۶ هزارو ۲۷۸ ریال و بازارچه سردار با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۶۰۴ هزارو ۱۷۰ ریال از مهمترین پروژه‌های معاونت عمرانی این طی یکسال گذشته بوده است. سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان در ادامه به آسفالت ریزی در منطقه یک پرداخت و خاطر نشان کرد: در خیابان فاضل نراقی ۴۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع و در خیابان و کوچه‌های فرعی امام خمینی (ره) ۹۴ هزارو ۸۰۰ مترمربع لکه گیری آسفالت شده است. والی زاده به عملکرد یکسال گذشته واحد املاک منطقه یک اشاره کرد و افزود: ۴۳ مورد تملک و آزاد سازی با مبلغ ۴۸ میلیاردو ۴۵۵ میلیون ریال اعتبار در این منطقه صورت گرفته است. وی با بیان اینکه طی یکسال گذشته ۱۴۸ میلیاردو ۱۶۶ میلیون و ۳۴۸ هزارو ۶۷۲ ریال عوارض‌های عمومی دریافت شده است، تصریح کرد: درآمد یکساله عوارض صنفی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۵۰ ریال و درآمد یکساله عوارض نوسازی بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۴۶۰ هزارو ۳۰۲ ریال بوده است. سرپرست منطقه یک شهرداری کاشان افزود: در یک سال گذشته ۲۸ هزار برگ فیش‌های جمعی نوسازی توزیع شده و ۱۴ هزار برگ فیش‌های جمعی اصناف توزیع شده است. والی زاده یادآورشد: از مرداد ماه سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بهسازی محورها و اماکن منطقه یک (تاریخی-فرهنگی) هزینه شده است.