کیمیای وطن : برنامه خانوادگی ” آدینه‌های شاد ” ویژه عموم شهروندان از سوی جزیره بازی برگزار می‌شود. این ویژه ‏برنامه از روز جمعه ۱۸ دی ماه به مدت هفت هفته در هفت پارک شهر اصفهان همراه با برنامه‌های متنوع برگزار می شود.‏ انجام بازی و سرگرمی و تفریحات سالم و برگزاری مسابقه با حضور خانواده‌ها و همچنین آموزش بازی‌های ‏خانوادگی از جمله بخش‌های ویژه برنامه “آدینه های شاد” است.‏ این برنامه در قالب اجرای برنامه های مختلف با توجه به امکانات هر منطقه و متنوع و متناسب با آن برنامه ریزی شده است.‏  اولین اجرای این برنامه روز جمعه ۱۸ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در محل پارک آئینه ‏خانه در منطقه ۶ شهرداری اصفهان ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.‏ این برنامه به ترتیب در ایام ۲۵ دی ماه، ۲، ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه نیز در محل پارک رنگ‌ها، پارک ‏ناژوان، پارک قلمستان، پارک لاله، پارک شهید رجایی و پارک آبشار برگزار خواهد شد.‏