کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» اثر شهریار زرشناس از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. کتاب «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» نوشته شهریار زرشناس، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی دفتر نشر معارف و مرکز مطالعات راهبردی ـ فرهنگی ژرفا منتشر شد. شهریار زرشناس از پژوهشگرانی است که با رصد جریان‌های فکری و فرهنگی کشور و نظام سلطه، به رهیافت‏‌های نظری مناسبی در زمینه تهاجم فرهنگی و راهکارهای نفوذ دشمنان در سه دهه اخیر در مراکز فرهنگی، آموزشی، هنری و حتی سیاسی کشور، دست یافته است. این کتاب در سه بخش تدوین و نگاشته شده است: انقلاب اسلامی طلیعه دار گذار از غربزدگی شبه مدرن، نئولیبرالیسم التقاطی ایرانی خطری همواره در کمین، برای تغییر توازن قوای کنونی در عرصه جنگ نرم چه باید کرد؟ زرشناس در بخشی از این کتاب می نویسد: «نئولیبرالیسم ایرانی» بر پایه تقلید از اصول و مؤلفه‌های بنیادین ایدئولوژی نئولیبرالیسم، به گونه‌ای تدریجی به صورت یک منظومه ایدئولوژیک تقلیدی و شبه‏‌مدرنیستی مدون گردیده و پدید آمده است تا دستاویز و محور ایدئولوژیکی باشد در جهت بازسازی فُرماسیون غرب‏زدگی شبه‏‌مدرن و احیای سیطره مجدّد آن بر ایران. «نئولیبرالیسم ایرانی» به عنوان یک ایدئولوژی دارای بنیادهای معرفت‏ شناختی نسبی‌‏انگارانه است و مُروّج نسبی‏‌انگاری معرفت‏‌شناختی است و به تبع جوهر سکولار ـ اومانیستی (مدرنیستی)اش با حکومت اسلامی و هر نوع حکومت دینی مخالف است. چاپ اول «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی» در ۱۲۸ صفحه، قطع رقعی، ۵۰۰۰ تومان و تیراژ ۱۵۰۰ نسخه از سوی دفتر نشر معارف و مرکز مطالعات راهبردی ـ فرهنگی ژرفا منتشر شد.