روستاییان با مشارکت حداقل ۲۵ خانوار می توانند با دریافت تسهیلات ، شرکت های اقتصادی ایجاد کنند.

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: ۷۰ طرح مشارکتی روستایی در دهه فجر افتتاح خواهد شد و دولت مصر است تا سیاست های مقاومتی را اجرا کند که از جمله آن برنامه‌ریزی برای مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی است که در اصل سوم قانون اساسی آمده است.

 

وی ادامه داد:‌ روستاییان مقیم، روستاییانی که مهاجرت کردند و شهرنشینانی که علاقمند به توسعه روستایی هستند می‌توانند با مشارکت حداقل ۲۵ خانوار شرکتهایی را تشکیل

دهند.

 

رضوی ادامه داد :‌ با مشارکت حداقل ۲۵ خانوار با آورده ۲۰ درصد، ۷۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌کنیم و در صورت مشارکت ۵۰ خانوار با ۳۵ درصد آورده – یک میلیارد تومان ،‌

یکصد خانوار با ۳۰ درصد آورده – دو میلیارد تومان، ۱۵۰ خانوار با ۲۵ درصد آورده – سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

 

وی ادامه داد: ‌در صورت مشارکت ۲۰۰ خانوار به بالا ۸۰ درصد تسهیلات تعلق می‌گیرد و سقفی ندارد و کارمزد وام برای روستاهای مرزی ۳ درصد است و مدت بازپرداخت این طرح‌ها از ۳ تا ۵ سال نسبت به طرح‌ها و تعداد سهامداران است.

 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد:‌ دو سال اول نیازی به بازپرداخت نیست و وثیقه این تسهیلات هم کارت ملی سهامداران است.

 

وی درباره تعیین طرح‌ها گفت:‌طرح ها از سوی خود روستاییان تعیین می‌شود.

 

رضوی ادامه داد:  چنانچه روستاییان ۵۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند  ، چهار و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم و نیازی نیست سود و کارمزد پرداخت شود.

 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: اگر ‌مردم از این طرحها استقبال کنند روستاها به توسعه مطلوب می رسد.

 

وی ادامه داد:‌ سال گذشته این طرح پایه‌گذاری شد و از اول امسال به همه استانها ابلاغ کردیم و تاکنون در برخی استانها تسهیلات پرداخت شده و تا آخر امسال امید است به بیش از ۱۵۰ شرکت برسد.

 

رضوی گفت :‌ در استان های خراسان جنوبی ، استان یزد و چند تا از روستاهای کشور مردم از این تسهیلات استفاده کردند.