سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۰۰ مدیر در دوره‌های آموزشی مدیریت منابع در چهارمحال و بختیاری شرکت کردند.

علیرضا شجاعی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دوره‌های مدیریت منابع ویژه مدیران نهادهای دولتی در چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

سرپرست مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مدیریت خردمندانه و حکیمانه در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌تواند موجب دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت شود.

وی با اشاره به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بیان داشت: مدیریت منابع دستگاه‌های اجرایی نیازمند روش‌شناسی خاص خود است و باید بدان توجه کند.

شجاعی تصریح کرد: دوره مدیریت منابع ویژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدیران پایه چهارمحال و بختیاری برگزار و شرکت‌کنندگان آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.