به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمد پرورش با اشاره به سیستم صوت مورد استفاده در سازمان آرامستان باغ رضوان در گذشته اظهار کرد: سیستم صوت در آرامستان باغ رضوان در سال ۷۴ مبتنی بر سیستم ولتی ارائه شد که معابر اصلی و تعداد اندکی از معابر فرعی سطح آرامستان را تحت پوشش خود قرار می داد.
وی اضافه کرد: در نتیجه با توجه به محیط فرهنگی، مذهبی آرامستان باغ رضوان جهت پخش ادعیه مناسب و پخش پیام های فرهنگی پروژه توسعه فاز جدید سیستم صوت در آرامستان باغ رضوان در سال ۹۵ تعریف و اجرا شد.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انتقال صدا از طریق شبکه و پرتکل SIP و از آنجا که انتقال اطلاعات و ایجاد زیرساخت شبکه به روش های مختلف و فواصل طولانی امکان پذیر است، این پروژه با این روش پیاده سازی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیستم صوت آرامستان در فاز دوم آرامستان(محدوده قطعات ۵۰ تا ۶۶) و قطعه ۲۲ (قدیم و جدید) و قطعه نام آوران پیاده سازی شده است که به صورت کاملاً سیستمی تمامی صوت های مورد نظر را در ایام هفته و مناسبت های ویژه پخش می کند.
پرورش تاکید کرد: این عملیات با وسعتی بالغ بر ۵۰ هکتار اجرا شده که به تفکیک در فاز دو به مساحت ۴۰ هکتار و در قطعه ۲۲ و نام آوران به مساحت ۱۰ هکتار است.

ایمنا