در یک هفته گذشته ۳هزار و ۹۰۲ تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان برقرار شده است که منجر به ثبت ۲۲۴۷ پیام در سامانه الکترونیکی این مرکز و ارسال به مناطق و سازمان های مرتبط شده است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، بر اساس اعلام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان، کارکنان واحد بازخورد سامانه ۱۳۷ نیز یک هزار و ۷۸۷ تماس با شهروندانی که مشکلات مربوط به شهرداری را با این سامانه مطرح کرده بودند، برقرار کردند تا از نحوه پیگیری مشکلات مطرح شده آنها کسب اطلاع نموده و یا اطلاع رسانی های لازم را انجام دهند.
بر اساس این گزارش، ۱۶۵۵ مورد از تماس شهروندان نیز در خصوص اطلاع رسانی یا مشاوره بوده است.
این گزارش حاکی است که در این مدت ۳۲۷ مورد از تماس های شهروندان که جهت رفع خطر بود، پیگیری و هماهنگی لازم به صورت فوری با واحدهای مربوط در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان انجام شد.
در این گزارش آمده است که از نظر موضوعی بیشترین پیام های ضبط شده با موضوعات جمع آوری زباله، در خواست برای کنترل آبیاری در فضای سبز، رفع خطر درختان در حال سقوط، ساخت و ساز بدون مجوز، نامطلوب بودن نظافت، عدم جمع آوری به موقع بازیافت، رفع سدمعبر واحدهای صنفی و ترکیدگی تاسیسات فضای سبز بوده است.
در هفته گذشته بیشترین تماس ها با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان از سوی شهروندان منطقه ۸ اصفهان با برقراری ۳۰۸ تماس بوده است.
شهروندان اصفهانی می توانند در تمامی ساعات شبانه روز با ۱۳۷ تماس گرفته و موضوعات خود را در حوزه وظایف شهرداری مطرح نمایند تا مورد رسیدگی مسؤولان مربوطه قرار گیرد