مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان بازوی کارخانه‌های صنعتی یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در راستای برگزاری مسابقات ملی آزاد مهارت در سه رشته لوازم سرمایشی، لوازم گرمایشی و لوازم صوتی و تصویری، ابوطالب جلالی مدیر کل استان با رسول محققیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار جلالی ضمن اشاره به آموزش‌های مهارتی مراکز فنی آموزش فنی و حرفه‌ای و ظرفیتهای موجود در استان اصفهان گفت: افرادی که از دالان آموزش‌های مهارتی عبور می‌کنند اگر چاشنی ریسک و بازاریابی را در اختیار آنها قرار گیرد به طور قطع شرایط مناسبی برای کشور رخ می‌دهد و بنا بر آمارها ۶۵ درصد به بالا آموزش دیدگان فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند.
وی بیان داشت: مسابقات ملی آزاد مهارت در سه رشته لوازم سرمایشی، لوازم گرمایشی و لوازم صوتی و تصویری به میزبانی اصفهان در آذر ماه برگزار خواهد شد که اقدامی مؤثر در افزایش بهره وری شاغلین این حرفه‌ها خواهد بود و در صورتی که محل برگزاری این مسابقات نمایشگاه بین المللی اصفهان قرار گیرد بازخورد مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های این بنگاه آموزشی در بین صنایع و مردم خواهد داشت.
در ادامه محققیان ضمن اشاره به جایگاه آموزش‌های مهارتی در بستر سازی اشتغال و کاهش بیکاری اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان بازوی کارخانجات می‌باشد ولی متاسفانه در کشور ما جایگاه پررنگی ندارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در تعامل با بخش غیر دولتی در خصوص فراهم نمودن مکان برگزاری مسابقات ملی آزاد مهارت تاسیسات در محل نمایشگاه بین المللی قول مساعد داد.