رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از پول، مسکن موقت برای خروج پلی‌اکریل از بحران است، گفت: ما این راه‌حل را هر چند ماه یک بار به روی صحنه می‌آوریم ولی این شیوه فقط یک مسکن موقت به شمار می‌رود.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ، محمدرضا برکتین پیرامون آخرین وضعیت واحدهای بزرگ صنعتی استان اصفهان از جمله پلی اکریل و کاشی نیلو اظهار داشت: این دو کارخانه از جمله واحدهای صنعتی دارای مشکل در استان به شمار می‌روند که بخشی از چالش آنها به ویژه در پلی اکریل به دلیل تغییرات مدیریتی و تعویض متعدد مدیران است.

وی افزود: آنچه که از نظر من اشکال کار به شمار می‌رود این است که یک واحد صنعتی کوچک با ۱۰ تا ۱۰۰ کارگر باید دارای مدیری باشد که بتواند ابعاد مختلف مسائل مالی، خط تولید، تکنولوژی، بازار و مشتری را در یک قالب انجام دهد، به این معنا که مدیر همه نقش‌ها را بازی می‌کند اما این موضوع برای یک سازمان یا شرکت بزرگ صادق نیست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: یک شرکت بزرگ مانند پلی اکریل اگر دارای نظام صحیحی نبوده و روش‌ها و استانداردهای متناسب در آن حاکم نباشد نمی‌تواند از مشکلات بیرون بیاید، حتی اگر در این میان یک مدیر را منصوب کرده و انتظار داشته باشیم که با هزاران چالش شرکت خود را موفق کند.

وی با بیان اینکه واحدهای بزرگی که از توان فرد خارج می‌شوند باید تحت یک نگاه مدیریت صحیح قرار گیرند، تصریح کرد: مشکل این واحدهای بزرگ به صورت فردی برطرف نمی‌شود و هر مدیری منصوب شود شرایط همین‌گونه خواهد بود، مگر اینکه کسی بیاید که به کار سیستمی اعتقاد داشته و بستر برطرف کردن مشکلات را به صورت علمی فراهم کند.

برکتین با بیان اینکه در پلی اکریل به سبک کنونی مسائل حل شدنی نیست، گفت: اکنون به این شرکت قرص مسکن داده شده و برای مدتی آرام است، اما مجددا دردها بروز می‌کند، بنابراین تأکید می‌شود که باید برای خروج این شرکت از بحران از روش‌های علمی و جامع استفاده کرد.

وی افزود: در تشریح وضعیت شرکت پلی اکریل می‌توان اینگونه مثال زد، یک واحد از این شرکت مانند یک بخش از پازل ۲۰ قطعه‌ای است، یک بخش از پازل به بحران رسیده، آن بخش پررنگ شده و مشکلش را با پول یا مواد برطرف می‌کنیم، در این میان نگاه جامع به پازل وجود ندارد، شاید این مشکل با حسن نیت و اینکه پلی اکریل به مدار ۴۰ سال گذشته خود بازگردد اما به هیچ عنوان با این روش مسائل کلان این شرکت قابل حل نیست.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان خاطرنشان کرد: پلی اکریل یک سرمایه ملی محسوب شده و قرار نیست در شرایط کنونی اقتصاد کشور بار بیشتری بر جامعه تحمیل کند، مشکل این شرکت باید ریشه یابی شده تا نگرانی بابت کارگران و تولید برطرف شود.

وی با بیان اینکه موضوع مطرح کنونی، استفاده از پول به عنوان راه‌حل است، گفت: ما این راه‌حل را هر چند ماه یک بار به روی صحنه می‌آوریم ولی این شیوه فقط یک مسکن موقت به شمار می‌رود.

برکتین خاطرنشان کرد: تفکر پیرامون این شرکت باید درازت مدت باشد تا به جایگاه اصلی خود بازگردد، شرکای کارخانه، عوامل، نیروها و مدیران باید تفکر بلندمدت داشته باشند و در این میان نیز نقش‌هایی را دولت ایفا کند و در کنار آن کارکنان با غرور ملی به فعالیت خود ادامه دهند.