بردیا عباس زاده

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، سیستم اعتبار سنجی یکی از خدمات نوین مخابراتی است که در استان اصفهان ارائه می‌شود. برای آگاهی از سیستم اعتبارسنجی شرکت مخابرات استان اصفهان با عبدالعلی بردبار مدیر مالی اقتصادی شرکت مخابرات استان اصفهان به گفت و گو نشستیم. آنچه می‌خوانید حاصل این گفت و گوست.

با عبدالعلی بردبار مدیر مالی اقتصادی شرکت مخابرات استان اصفهان درباره این سیستم می‌گوید: برای مدیریت مشترکین بر کارکرد و صورت حساب‌ها شرکت مخابرات استان اصفهان اقدام به ایجاد سیستمی به نام سیستم اعتبار سنجی کرده است. همانگونه که می دانید صورت حساب‌های مشترکین ما دوماه بعد از استفاده صادر می‌شود پس این ضرورت وجود دارد که مشترکین در طول این مدت از صورت حساب قبض‌هایشان اطلاع داشته باشند و بر اساس آن میزان استفاده خود را مدیریت کنند. به همین منظور شرکت مخابرات استان اصفهان اقدام به ترافیک سنجی و ثبت زمان مکالمات مشترکین کرده است و محاسابات مربوط به آن را انجام می‌دهد و به مشترکین خود اعلام می‌کند. به این شکل مشترکین می‌توانند با مراجعه به شرکت مخابرات یا دفاتر خدماتی ۸۰ درصد برآورد کارکردشان را به عنوان سپرده تضمین نزد شرکت مخابرات واریز کنند و ۸۰ درصد آن مبلغ را تحت عنوان مکالمات استفاده کنند. این سیستم این امکان را می‌دهد که مشترک به منظور قطع نشدن ارتباط خود در زمان میان دوره اقدام به خرید اعتبار از مخابرات می‌کند و می‌تواند ۸۰ درصد این اعتبار را مصرف کند.