اصغر قلندری:

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، در ادامه پیشرفت های همه جانبه وروند روبه رشد ورزش کارگران در زمینه های گوناگون شاهد بودیم که طی چند سال اخیرگام های اساسی ومثبتی دراین راستا برداشته شد ه است، رئیس اداره امورورزش کارگران استان اصفهان برخلاف برخی ازمدیران ورؤسای هیات های ورزشی که به هنگام کمبودها لب به سخن بگشایند وزمانی که یک کاری صورت می دهندکه جزووظایفشان است فقط بلدهستند خوب شعار بدهند وکارهای کوچک وپیش پا افتاده را با بزرگنمایی در بوق وکرنا می کنند تا نشان دهند که مثلا کاری برای اهالی ورزش انجام داده اند! برای تامین آینده کارگران ورزشکاراین استان،علاوه برمیزبانی  مسابقات کشوری وحضورگسترده و نتیجه بخش درمسابقات مهم کارگری، درامربازسازی، نوسازی و توسعه اماکن ورزشی کارهای اساسی وبنیادی انجام داده اند که انصافا جای تقدیردارد که با توجه به تمام  جوانب عملکرد پنج ساله این مسئول به صورت کارشناسی،اهمیت وارزش موضوع بیشترآشکارمی شود.

البته بدون تعارف باید اذعان کنیم موارد یاد شده، روشن ترازآن است که نیازی به توضیحات بیشتری داشته باشد. پس به همین مختصر اکتفا می کنیم و می پردازیم به گزارشی از برگزاری مسابقات شطرنج کارگران استان که با حضور ۷۰ پیکارگر اندیشه درهفت دوربه روش سوئیسی در سه مقطع برگزارشد واین نتایج حاصل گردید.

در بخش مردان ۳۳ شرکت کننده حضور داشت که رضا کوهی با ۶ امتیاز اول شد، مجتبی سعیدی با ۶ امتیازدوم وفرشید عامری زاده با کسب ۵ امتیاز در رده سوم جای گرفت. همچنین فرهاد شریف پناهی، فرامرزقلعه دارو حمید رضا امینی به ترتیب عناوین چهارم تا ششم را به دست آوردند.

در بخش بانوان پنج شرکت کننده به پیکارپرداختند که رامیلا واگوهیان با کسب ۴ امتیازمقام اول را بخود اختصاص دادوخانم ها پرگل عمرانی، سیما شادکام، صبا نورمحمدی وملیکا جندقیان مقام های دوم تا پنجم را کسب کردند.

دربخش فرزندان کارگران: ۲۲شرکت کننده حضورپیدا کرده بودند که درنهایت امیدکریمی گوی سبقت را از دیگر حریفان رود وبا بیشترین امتیاز درجای نخست قرارگرفت، محمد صادق نادری مکان دوم را در اختیار گرفت وشاهین عابدی سوم شد. احسان خاکساری، کوروش نورانیان فر وتوکلی نیز عنوان های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در پایان با حضورجواد شیرانی رئیس هیات و اداره امور ورزش کارگران استان وتنی چند از مسئولین انجمن شطرنج کارگران احکام ومدال وجوایزارزنده ای به نفرات برتراهداء شد.