یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سیاست تقسیم سود باعث می شود تا نقدینگی بجای حضور در شرکتها و صرف افزایش تولید و بهره وری شدن، از شرکت خارج شده و تامین منابع مالی شرکت را با مشکل مواجه کند.به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ، محمدحسن زاهدی در خصوص تقسیم سود مجامع شرکتها میان سهامداران گفت: در برخی مواقع سود تقسیمی شرکتها در مجامع با واقعیت و شرایط آنها همخوانی ندارد و این موضوع رسالت سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر را سنگین تر می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: تقسیم سود در مجامع را می توان به عنوان سیاستی کوتاه مدت توسط اعضای هیات مدیره شرکتها برشمرد که به دنبال جذب و باقی مانده نقدینگی در شرکت هستند.
وی با بیان این که موضوع تقسیم سود در شرکتها جای بحث و انتقادات زیادی دارد تصریح کرد: با این وجود در برخی موارد شرکتها اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه ندارند و از سوی دیگر با طولانی شدن زمان پرداخت سود میان سهامداران، این موضوع به فراموشی سپرده می شود که مجموعه این عوامل موجب از میان رفتن حق و حقوق سهامداران بویژه سهامداران خرد و حقیقی می شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که تقسیم سود توسط شرکتها در فصل مجامع می تواند در بلندمدت موجب آسیب دیدن شرکتها شود گفت: سیاست تقسیم سود باعث می شود تا نقدینگی بجای حضور در شرکتها و صرف افزایش تولید و بهره وری شدن، از شرکت خارج شده و تامین منابع مالی شرکت را با مشکل مواجه کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس بنظر می رسد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید تصمیم و اقدام جدی در این زمینه بویژه وصول مطالبات سهامداران در قالب سود تقسیمی مجامع اعمال کند.