زهرا نصیری

به گزارش ربیع به نقل از روزنامه کیمیای وطن ، درراستای کنترل حوادث ناشی از کارو صیانت از کارگران شاغل درساختمانها اداره کار استان اصفهان با سازمان نظام مهندسی ساختمان تفلهم نامه امضا کرد. سرپرست اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خبر داد وگفت: این تفاهم نامه همکاری راهکاری مؤثر در کنترل حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و صیانت از کارگران شاغل در این حوزه خواهدبود. محسن نیرومند، با ابراز نگرانی از خسارات جانی، مالی و روانی حوادث ناشی از کار به ویژه در حوزه صنعت ساختمان گفت: افزایش همکاری مشترک بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، پیشگیری از وقوع حوادث ساختمانی از طریق تمرکز بیشتر بر آموزش مهندسین ناظر و همچنین تسریع و سهولت نظارت بر ایمن سازی کارگاههای ساختمانی از اهداف این تفاهم نامه است. نیرومند، همچنین تعامل درشناسایی کارگاه‌های ساختمانی خطرناک و پیگیری رفع نواقص ایمنی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و بکارگیری مسئول ایمنی فنی صلاحیت دار درکارگاه های ساختمانی مشمول را از دیگر اهداف این تفاهم نامه برشمرد. سرپرست اداره کل تعاون اصفهان گفت: آموزش ۵۰۰ نفرازمتقاضیان اشتغال درسمت مسئول ایمنی فنی در کارگاه‌های ساختمانی از تعهدات مشترک در این تفاهم نامه است. شایان ذکر است تفاهم نامه مذکور در ۵ ماده با سرفصلهای آموزش، ارتقاء فرهنگ کار ایمن، تسهیل ارتباط بین طرفین، بازرسی از کارگاههای ساختمانی و توقف فعالیت واحدهای ساختمانی دارای تخلف به امضاء رسید.