مدیر سامانه مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری کاشان گفت: سامانه مدیریت شهری پل ارتباطی شهروندان و شهرداری است. به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، مهدی بذر افشان با بیان اینکه مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و شهرداری است، اظهار کرد: مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پل ارتباطی شهروندان و شهرداری است که به صورت شبانه روزی آماده دریافت نیاز ها و خواسته های مردم از مجموعه شهرداری است.

وی با بیان اینکه شعار ۱۳۷ سرعت ، دقت و صحت است، تصریح کرد: سامانه مدیریت شهری در راه صیانت از درخواست همشهریان و انتقال آن به مسئولان ذی ربط  نقش بسزایی دارد.

مدیرسامانه مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری کاشان ادامه داد: شهروندان می توانند درخواستهای خود را در تمامی حوزه ها اعم از فرهنگی، اجتماعی، خدمات شهری مانند: تنظیف ، زباله ، سد معبر ، فنی و عمران مانند جدول گذاری و آسفالت ، حمل و نقل و ترافیک ( اتوبوسرانی ، تاکسیرانی، تابلوهای معابر) و سایر موارد مرتبط دیگر را با سامانه ۱۳۷ درمیان بگذارند.

بذر افشان با اشاره به تفکیک تماس دریافتی از منطق پنجگانه شهرداری کاشان بیان کرد: طی شش ماه گذشته ۴۰۴ تماس تلفنی از منطقه یک دریافت شده که ۳۱۰ مورد آنان انجام شده و ۸۹ پیام قابل انجام نبوده است و پنج مورد هم در دست اقدام و پیگیری است.

وی گفت: طی شش ماه گذشته ۹۹۳ تماس تلفنی از منطقه دو دریافت شده که ۶۹۸ مورد آنان انجام شده و ۲۸۵ پیام قابل انجام نبوده است و ۱۰ مورد هم در دست اقدام و پیگیری است.

مدیرسامانه مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری کاشان خاطر نشان کرد: طی شش ماه گذشته ۶۴۵ تماس تلفنی از منطقه سه دریافت شده که ۴۶۴مورد آنان انجام شده و ۱۵۰ پیام قابل انجام نبوده است و ۳۱ مورد هم در دست اقدام و پیگیری است.

بذرافشان ادامه داد: طی شش ماه گذشته ۴۰۰ تماس تلفنی از منطقه چهار دریافت شده که ۳۲۷مورد آنان انجام شده و ۷۱ پیام قابل انجام نبوده است و دو مورد هم در دست اقدام و پیگیری است.

وی افزود: طی شش ماه گذشته ۴۱۲ تماس تلفنی از منطقه پنج دریافت شده که ۲۵۰مورد آنان انجام شده و ۱۴۰ پیام قابل انجام نبوده است و ۲۲ مورد هم در دست اقدام و پیگیری است.

مدیرسامانه مدیریت شهری ۱۳۷شهرداری کاشان آسفالت، جمع آوری زباله، تنظیف و ترمیم بلوک فرش و جداول را از بیشترین موارد تلفنی برشمرد و افزود: پیام های شهروندان بایگانی می شود و پس از بررسی و صحت و سقم آن به قسمت های مرتبط خدمات شهری ارجاع می شود.

بذر افشان بیان کرد: لتحر، طاهر آباد، خزاق، بازار، مسکن مهر و راوند کمترین تماس تلفنی را در شش ماه نخست سال داشته اند که با تبلیغات محیطی و توزیع بروشور و بنر سعی شده این مناطق نیز با ۱۳۷ و وظایف آن بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ۱۳۷با ناحیه است، تاکید کرد: شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷، پایگاه اینترنتی شهرداری کاشان و شماره ۱۰۰۰۷۰۰۰۱۳۷ به صورت پیامک مشکلات و پیشنهادات مدیریت شهری را در میان بگذارند.