بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ۱۵ مهرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده فصل تابستان است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، غلامرضا قبله‌ای گفت: امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان ۹۵ اعلام شده است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی افزود:‌ مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس http://WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
وی شرط بهره‌مندی از تسهیلات قانونی را تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات و عوارض دانست.