به گزارش خبرگزاری ربیع ، بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ۱۵۰ هکتار از اراضی فتح المبین به محدوده خدماتی شهر کاشان الحاق شد و مقرر گردید بخشی از آن برای آزادسازی اراضی محدوده و حریم سیلک کاشان اختصاص پیدا کند.
فرماندار کاشان گفت:  آزادسازی اراضی واقع شده در محدوده و حریم تپه های تاریخی سیلک به عنوان مطالبه جدی مردم ، گروههای اجتماعی و مدیریت شهری مطرح بوده و ضرورت داشت نسبت به آن چاره اندیشی شود.
دکتر حمیدرضا مومنیان یادآور شد: با الحاق شهرک فتح المبین به محدوده خدمات شهر مشکلات ایجاد شده برای این شهرک پس از ۲۰ سال در دولت تدبیر و امید و در راستای خدمت به مردم شهیدپرور شهرستان کاشان مرتفع گردیده و شهرداری کاشان نیز می تواند از محل طرح تفکیک و پلاک های اختصاص داده شده نسبت به آزادسازی اراضی سیلک اقدام نماید.
وی تأکید کرد: بر اساس طرح تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان رسید ۴۰ درصد از اراضی فوق الذکر با کاربری مسکونی تفکیک و مابقی برای امور خدماتی نظیر معابر ، فضای سبز اختصاص پیدا کند.
فرماندار تأکید کرد: مدیریت ارشد شهرستان کاشان تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت های قانونی، انسجام و پیگیری مستمر ، تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و خدمتگزاری به شهروندان کاشان را تداوم بخشد.
مومنیان اظهار امیدواری کرد با اجرای کامل و جامع این مصوبه که حاصل کار جمعی و جلسات متعدد در شهرستان ، استان و مرکز  می باشد مشکلات اراضی تپه های سیلک کاهش پیدا کرده و شاهد توسعه متوازن و قانونی روزافزون شهر کاشان باشیم.