جمالی نژاد با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص مراقبت از «نفوذ دشمن» اظهار کرد: با توجه به اینکه ایشان مراقبت از نفوذ در مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز را مطرح فرموده‌اند نیاز به یک همت جهادی از طرف مسئولان دارد تا این نفوذ شکل نگیرد.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ، شهردار اصفهان پیرامون برخی از ویژگی های نیروهای مسلح اظهار کرد: اقتدار و داشتن روحیه انقلابی از ویژگی های بارز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه ما باید در کنار قدرت سخت، قدرت نرم نظام را هم افزایش دهیم، گفت: این قدرت که با عنوان «قدرت هوشمند» نیز شناخته می شود، در سطح ملی باید در سطح بالایی ارتقا یابد.

وی مراقبت در برابر تهاجم فرهنگی دشمن را مهم عنوان و تاکید کرد: نیروهای توانمند کشور در این حوزه باید ورود داشته باشند و نسبت به تولید محتواهایی برای مقابله با آن اقدام کنند.

مدیر ارشد شهری اصفهان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص مراقبت از «نفوذ دشمن» اظهار کرد: با توجه به اینکه ایشان مراقبت از نفوذ در مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز را مطرح فرموده اند نیاز به یک همت جهادی از طرف مسئولان دارد تا این نفوذ شکل نگیرد.

جمالی نژاد با تاکید اینکه همه باید همدل و همراه باشیم، گفت: اگر خدای ناکرده نفوذ در مسئولان به ویژه در حوزه فرهنگ ایجاد شود، تبعات و اشکالات اساسی در کشور ایجاد می‌شود.