عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: عملی شدن مشارکت ایران در پروژه گداخت هسته ای یک پیام بسیار مهم در عرصه بین الملل دارد که آن این است که عضویت جمهوری اسلامی در باشگاه هسته ای بار دیگر تأیید و تثبیت می شود.

 به گزارش ربیع به نقل از  ایمنا ، حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به تأیید عضویت ایران در طرح راکتورگرماهسته ای آزمایشی، گفت: پروژه گداخت هسته ای یا ایتر یک پروژه بسیار استراتژیک است، البته امیدوارم که این مشارکت نهایی و عملی شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عملی شدن مشارکت ایران در پروژه گداخت هسته ای یک پیام بسیار مهم در عرصه بین الملل دارد که آن این است که عضویت جمهوری اسلامی در باشگاه هسته ای بار دیگر تأیید و تثبیت می شود.
وی با بیان اینکه عضویت ایران در طرح راکتور گرماهسته ای آزمایشی یکی از آثار اجرای توافق هسته ای است، افزود: زمانی که ایران بر اساس برجام به تعهداتش عمل کرد، بخشی از توافق هسته ای، عضویت ایران در باشگاه دارندگان دانش صلح آمیز هسته ای بود، حال عضویت ایران در پروژه مشارکت گداخت هسته ای در همین راستا است، البته آمریکایی ها در این مسیر سنگ اندازی کردند.
فلاحت پیشه تصریح کرد: البته به نظر من آمریکایی ها در مسیر عضویت ایران در طرح راکتور گرماهسته ای آزمایشی مانع تراشی خواهند کرد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی عصر روز پنجشنبه در لندن ضمن اشاره به سفر اخیرش به بروکسل و گفت وگوهایش با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و بلژیک، اعلام کرد که عضویت ایران در راکتور گرماهسته ای آزمایشی بین المللی موسوم به «ایتر» به صورت شفاهی تایید شده است