با ایجاد باندهای کندرو در آزاد راه آزادگان اصفهان – تهران می توان بخش عمده ای از ترافیک محلی و دسترسی های موجود به محور اصلی را کاهش داد.

به گزارش پایگاه خبری ربیع،مدیر راهداری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح اقدامات انجام شده جهت ایمن سازی محور آزادگان واقع در آزاد راه اصفهان – تهران، از شناسایی سه نقطه پرتصادف دراین محور خبر داد .

فرزاد دادخواه ، درخصوص اقدامات انجام شده به منظور ایمن سازی محور آزادگان اصفهان گفت: آزاد راه آزادگان از میدان استقلال در خروجی اصفهان شروع وبه سمت شاهین شهر وپلیس راه ادامه دارد که ۱۴ کیلومتر از آن تا شاهین شهر بصورت ۶ خطه و۵/۷ کیلومتر از شاهین شهر تا پل سلیمان خاطر به صورت ۴ خطه است .

وی تاکید کرد: بدلیل شرایط خاص این محور و وجود بار ترافیکی سنگین در آن و وجود کارخانجات وصنایع مهم استان از جمله پالایشگاه اصفهان، شرکت پالایش نفت جی ، نیروگاه ، پتروشیمی ، شهرک شهید منتظری ، منطقه مسکونی بختیار دشت و شهرک صنعتی محمود آباد در این محور دارای ۳۴ دسترسی است که با توجه به وجود کارخانجات سنگبری درآن تردد تریلر وکامیون بسیار زیاد است و دارای ترافیک برون ودرون شهری است .

دادخواه اظهار داشت: اداره کل راه وشهرسازی استان با توجه به شرایط خاص این مسیر، توجه ویژه ای به آن داشته و به لحاظ وجود سه نقطه پرتصادف در محل منطقه مسکونی بختیار دشت، ورودی شرکت شیر پگاه و پمپ بنزین قدس اقداماتی انجام داده که در این راستا لازم است جهت منطقه مسکونی بختیار دشت ساماندهی ورودی و خروجی انجام  گردد که طرح کندروهای  طرفین مقاطعی از محور تهیه شده و در دستور کار قرار دارد وجهت پمپ بنزین قدس نیز طرح هایی ارائه شده که امید است با این اقدامات شاهد کاهش تصادفات در این قسمت ها باشیم .

وی خاطر نشان کرد:  اقدامات خوبی درزمینه ایمن سازی و آشکار سازی با اجرای خط کشی و شیارهای لرزاننده و نصب گاردریل و تابلو انجام شده و با آرامسازی سعی شده ترافیک با سرعت کمتری از مسیر عبور نماید .

مدیر راهداری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: از ابتدای محور از میدان استقلال به سمت شاهین شهر نسبت به روکش باند تندرو اقدام شد و امید است با پیگیریهای در حال انجام شاهد تکمیل ۶ خطه شدن محور و همچنین احداث باندهای کندرو این محور باشیم چراکه احداث باندهای کندرو می تواند بخش عمده ای از ترافیک محلی و دسترسی های موجود به محور اصلی را کاهش دهد و تصادفات کاهش یابند .

وی در ادامه درخصوص اقدامات انجام شده جهت ایمن سازی منطقه صنعتی محمودآباد در این مسیر گفت : تفاهم نامه ای مابین اداره کل راه وشهرسازی و شهرک صنعتی محمودآباد تنظیم شده که ۳۴ دسترسی موجود به ۴ ورودی و خروجی تبدیل شوند و با جداکننده بتنی و و استفاده از حفاظ های ایمن از محور اصلی جدا شوند که در اینخصوص هنوز شرکت های مذکور به تعهدات خود عمل نکرده و درصورت اقدام لازم از طرف شرکت این نقاط پر تصادف نیزاز بین خواهند رفت .